×
Metodické materiály základního lyžování on-line pro pedagogy i samouky

Metodické materiály základního lyžování on-line pro pedagogy i samouky

02.10.2018

Úsek základního lyžování připravil nové metodické materiály. Jejich cílem je podpora a zkvalitnění výuky sjezdového lyžování, běhu na lyžích a snowboardingu v oddílech či klubech. Mohou sloužit také jako základ při přípravě nových lyžařských či snowboardových pedagogů. Protože materiály obsahují i množství zdokonalovacích cvičení, jsou vhodné i při samostudiu jednotlivců, kteří se chtějí zlepšovat či porovnat úroveň svých lyžařských či snowboardových dovedností s některým z pedagogů či demonstrátorů. To vše jsou důvody, proč jsou veškeré materiály nově volně zpřístupněny přímo na stránkách Svazu lyžařů ČR.

Díky metodické komisi úseku základního lyžování vzniklo dohromady šest souhrnných prezentací. Většina z nich se věnuje výuce jedné konkrétní disciplíny, například alpského lyžování, běhu na lyžích, snowboardingu či telemarku. Další se specializuje na výuku dětí. Přehledně čtenáře provedou charakteristikou daného sportu, terminologií, výbavou nebo jednotlivými fázemi správného pohybu na lyžích či snowboardu. Prezentace jsou navíc doplněny obrázky a odkazy na videa, díky čemuž si každý může udělat lepší představu o tom, co je popsáno v textu. Všechny prezentace najdete přímo tady na svazových stránkách ZDE. Videa je možné zhlédnout i samostatně na svazovém YouTube kanálu ZDE, kde jsou rozčleněna do jednotlivých videogalerií dle dané disciplíny.

„Metodická komise úseku základního lyžování se dlouhodobě snaží o to, aby její materiály byly podporou pro výuku lyžařských sportů v oddílech či klubech a navíc aby měly pevný, správně technicky i metodicky postavený základ, který může být lyžařským pedagogům v krajích pomůckou při výuce jejich svěřenců i výuce dalších zájemců z řad příchozí veřejnosti,“ říká vedoucí metodické komise úseku základního lyžování ing. Marcela Polášková. „Materiál je možné využít podle potřeby celý či po částech. Může být pomocníkem při práci s dětmi v lyžařských školách ale také při výchově a přípravě nových lyžařských pedagogů. Zveřejněné videosekvence na svazovém YouTube kanálu lze též využít samostatně k vytvoření představy o správném provedení průpravného cvičení či o celkovém pohybu, který chce člověk, jenž hledá informaci, zvládnout,“ dodává.

Úsek základního lyžování je podle krajů členěn na své krajské organizace, které se přímo starají o získávání nových členů a o práci s členskou základnou. Nejedná se přitom pouze o děti různých věkových kategorií, ale také o dospělé se zájmem o lyžování, běh na lyžích a snowboarding.

„Práce členů krajských úseků se většinou odehrává v lyžařských klubech, oddílech či lyžařských zájmových skupinách, které vedou dospělí s odborným vzděláním instruktor, cvičitel nebo učitel lyžování, běhu na lyžích či snowboardingu. Svým svěřencům se věnují celoročně, s důrazem na zdokonalování ve zvolené sportovní disciplíně v zimním období. Krajští lyžařští pedagogové si též školí, podle potřeby, své nové lektory a instruktory,“ přibližuje ing. Polášková.Partneři