×
Travní lyžování
Zvolte:
Abrahám René Revizní komise
Ivánek Pavel Rada úseku mládež, Český pohár
Korynta Oldřich Revizní komise
Mačát Daniel Rada úseku člen FIS - komise grasski
Ing. Mačát Václav Rada úseku předseta úseku travního lyžování
Ševčík Jaroslav Rada úseku
Srb Václav Rada úseku hospodář úseku
Štěpánek Martin Revizní komise

Partneři