×

Proč běhat na lyžích

Kdo běhá na lyžích, čerpá z mnoha benefitů:

  • pohyb na čerstvém vzduchu
  • výkonnostní i morální (duševní) rozvoj ve spojení s přírodou
  • zábava a hraní za účelem rozvoje koordinace pohybů
  • všeobecná příprava se zapojením různých druhů sportů a tělesných cvičení
  • všestranný tělesný rozvoj primárně zaměřený na vyvážený růst, a to jak z hlediska kosterního, tak i svalového vývoje, případně s cílem odstranění možných disbalancí
  • systematický rozvoj výkonnosti zásadně korespondující s věkem sportovce
  • důraz na samostatnost, následně týmovou práci a kolektiv (partu)
  • pro lyžování i pro běžný život je nezbytná rovnováha – u nás poznáte její zákonitosti a jak se s ní skamarádit

 

 

Běh na lyžích je krásný sport, který se dá dělat závodně i rekreačně. Vhodných míst pro lyžování je mnoho, stejně jako klubů, které se práci s mládeží věnují – stačí si najít regionálně nejbližší. Kdo si běh na lyžích vybere, sportuje v přírodě, naučí se překonávat překážky, dbá na všeobecnou sportovní přípravu a pozná lépe své tělo. Z osobní zkušenosti můžu říct, že i když běžecké lyžování patří k náročným sportům, pocity z úspěchu na světových akcích za ta léta dřiny opravdu stojí!

Petra Nováková, reprezentantka ČR v běhu na lyžích

Generální partner

  • cpp
  • cpp

Hlavní partner

Partneři