×

Naše poslání

Naším posláním je přirozený a harmonický sportovní rozvoj jedince založený na zákonech přírody, principech fyziologie v oblasti sportovní výkonnosti, jejího širšího poznání a vědění o ní. Pomáháme rozvíjet všeobecné i specifické tělesné schopnosti běžců na lyžích. Podporujeme osvojování přínosných návyků do života, jako je cílevědomost, odpovědnost, důslednost, pracovitost i morálka. Přispíváme k poznání krásy přírody, porozumění vlastnímu tělu a objevování nových oblastí. Tím přispíváme k přirozenému rozvoji výkonnosti i vzdělání.

Výstup naší práce:

Naším cílem a výstupem je především zdravý, tzv. hotový sportovec, který se rozvíjel (trénoval a vzdělával se) dle principů „životního tréninkového cyklu“ a je tak schopen podávat vrcholové výkony, nebo je optimálně připraven vykonávat profesionální práci trenéra, servismana nebo práci v oblasti PR a komunikace.

Generální partner

  • cpp

Hlavní partner

Partneři