×
Sportovně talentovaná mládež (STM)

Sportovně talentovaná mládež (STM)

Na základě kvality zázemí, sportovních úspěchů v práci s mládeží a trenérského zabezpečení jsou kluby rozděleny na sportovní střediska (SPS), které působí v žákovských kategoriích, a sportovní centra mládeže (SCM) působící v kategoriích dorostu a juniorů. Činnost klubů zařazených do projektu SPS a SCM (souhrnně STM – sportovně talentovaná mládež) je kromě Svazu lyžařů ČR podporována i ze strany MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

SPS (sportovní střediska):

 • nástroj STM pro věkovou kategorii 6-15 let
 • jedná se o vybrané kluby (na základě kritérií ÚBD) věnující se tréninku žactva
 • na základě dlouhodobé kvality práce s mládeží v kategorii žactva působí aktuálně v ČR 22 SPS klubů s přímou podporou
 • 10 dalších klubů splňuje podmínky pro částečnou podporu prostřednictvím jednoho z výše uvedených SPS klubů

 

SCM (sportovní centra mládeže)

 • nástroj STM pro věkovou kategorii 15-19 let
 • v rámci SCM jsou podporovány:
  • vybrané kluby (na základě kritérií ÚBD) věnující se tréninku dorostu a juniorů
  • samotní sportovci, kteří splňují výkonnostní kritéria
 • kluby se statutem SCM:
  • před sezónou 2015/16 bylo vybráno 7 SCM klubů s plnou podporou, z nichž 5 je zároveň místem se sportovním gymnáziem (SG)
  • tyto kluby jsou stěžejním článkem v nové koncepci péče o talentované sportovce
  • cílem ÚBD SLČR je ve spolupráci s těmito kluby postupně zlepšovat jejich zázemí tak, aby se z nich postupně stala centra s kompletním servisem pro talentované sportovce
  • podmínkou zařazení mezi SCM s plnou podporou je zajistit sportovcům v těchto centrech přístup ke vzdělání (střední školy)
  • cílem je umožnit mladým sportovcům prostřednictvím SCM věnovat se v dorosteneckém a juniorském věku současně běžeckému lyžování i studiu, v obou případech na kvalitní úrovni s odpovídajícím zázemím
 • dalším 5 klubům zůstal statut SCM se sníženou podporou:
  • tyto kluby také zajišťují nadstandardní péči
  • mají kvalitní a zkušené trenéry
  • rozvoj těchto SCM je plně v rukou klubů a nepodléhají tak přísné kontrole ze strany ÚBD


SCM sportovci

 • sportovci ve věkové kategorii 15-19 let, kteří splní výkonnostní kritéria, jsou zařazeni do skupiny tzv. SCM sportovců
 • mezi SCM sportovci jsou sportovci napříč kluby nezávisle na tom, zda jeho mateřský klub má nebo nemá statut SCM
 • ÚBD podporuje SCM sportovce jednorázovou roční částkou
 • tyto finanční prostředky jsou poskytovány klubu a je na něm, jak s nimi směrem ke sportovci naloží (účast na soustředění, nákup vybavení, podpora regenerace atd.) 
 • v klubech se statutem SCM mohou trénovat a trénují jak sportovci výkonnostně zařazení do SCM, tak i nezařazeníGenerální partner

 • cpp
 • cpp

Hlavní partner

Partneři