×
Jarní sraz a testování Sportovních středisek OSÚ AD SLČR

Jarní sraz a testování Sportovních středisek OSÚ AD SLČR

21.05.2018

V sobotu 19. května 2018 proběhlo historicky první setkání sportovních středisek. „Doposud byly akce zaměřeny pouze na trenéry, ale chtěli jsme celou akci posunout dál, proto jsme všechny sezvali dohromady do sportovního areálu v Nymburku. Akce byla rozdělená na dvě části, dopolední a odpolední,“ řekl jeden z organizátorů Petr Houser.

Dopolední informační i praktická část byla rozdělena na čtyři stanoviště. Na každém z nich byl cca půlhodinový rozvrh, aby se na daném stanovišti stačili všichni protočit.

 1. Rozvoj rychlosti, 2. Kolečkové brusle, 3. Cvičení koordinace, 4. Kompenzační cviky s fyzioterapeutem

Na každém stanovišti se aktivně zapojovali jak děti, tak trenéři samotní, kteří měli možnost si vyzkoušet se svými svěřenci verze tréninků, které byly předváděny.

Stanoviště na rozvoj rychlosti měl na starost Jan Kvasnička

“Rychlost nám pomáhá s motorickým učením. Když máme šikovného, rychlého závodníka, rychle se potom učí našemu technickému sportu, a proto potřebujeme rozvíjet také rychlost, aby mu to šlo i na lyžích rychleji. Je důležité uvědomit si, co rychlost pro sjezdaře znamená, jestli je to cyklický pohyb, kdy závodník potřebuje udělat několik dřepů, jakožto oblouků ve slalomu, nebo acyklický pohyb, kdy se potřebuje maximální rychlostí dostat do základní pozice pro oblouk a v ní potom následující vteřinu vydržet. V ten moment můžeme trénink zaměřit na klasický běh, nebo koordinační žebřík, anebo na provádění jednoho pohybu maximální rychlostí s následnou stabilizací, např. do postoje pro oblouk. Je možnost cviky modifikovat například za použití expanderů, mobilních podložek a dalších´´.

Popud akce ze strany svazu a celkové naplánování od Radima Jireše a Petra Housera považuji za velice povedený a přínosný. Rychlost má svá specifika, já jsem na svém stanovišti trenérům řekl základy, které uvádí i odborná literatura, a děti mezitím cvičily. Bylo to ve prospěch dětí i trenérů.“

Stanoviště na rozvoj koordinace a rovnováhy měli na starosti Radim Jireš s Luďou Strejčkem.

„Koordinace s rovnováhou je jedna z věcí, která je alfa, omega ke všem tréninkům. Je potřeba, aby se zapojily všechny svalové skupiny v celém těle napříč, není to jenom o nohách. Bohužel v této době máme většinou problém děti rozhýbat, jelikož nejsou moc flexibilní. Trénink by měl být zaměřený na všeobecném, pohybovém zaměření. Jakýkoliv pohybový vzorec, který se naučíme, si mozek zapíše a pak, když ho ve správnou chvíli použijeme, tak je to ono.“Stanoviště bylo zaměřeno na kolečkové brusle, které měl na starost Radek Houser.

„Kolečkové brusle jsou samozřejmě o koordinaci pohybu dolních končetin, aby každá noha dokázala dělat jiný pohyb, je to dobré na rovnováhu předozadní, tak pravou a levou, což je vlastně kombinace podobná jako v lyžování. Protože se pohybujeme ve skluzu, dá se vymyslet hodně cvičení, například slalom mezi kužely, přeskakování a podjíždění překážek, koordinační cvičení, jakožto křížení nohou, jízda po předním a zadním kolečku atd. Všechny takové cviky jsou dobré na koordinaci těla a rovnováhu, aby lyžař dokázal co nejrychleji reagovat na podložku, co má pod nohama.“

 Stanoviště měla na starost fyzioterapeutka Barbora Hegmonová .

„Kompenzační cviky jsou zaměřené na hluboký stabilizační systém a trénink jsem vedla formou hry, jelikož jsou děti ještě malé. Napodobovali jsme tak pohyby zvířat, například medvěda či kočky, aby to nebylo jenom o tréninku s expandérem, balónem, závažím, ale aby je to i bavilo a bylo to pro ně něco jiného.  Přijde mi velmi přínosné, že dnešek není určený, jen pro výběr těch nejlepších z kategorie popřípadě ročníku, ale že se tady setkaly děti různé věkové kategorie i výkonnostní úrovně. Děti byly moc šikovné, vnímavé, tyto konkrétní pohybové vzory pro ně nebyly v podstatě nic nového, protože většina předžáků lezla po čtyřech ještě nedávno. Ale časem je rozdíl vidět rychleji a je pak patrné, které děti jsou pohybově nadanější a které méně.“

„V odpolední části probíhala ukázka testování dětí, kde bychom se rádi shodli na formě testování, aby byly výsledky možné porovnávat celorepublikově. Poprvé jsme zkoušeli testování formou BEEP TEST (test vytrvalosti na úrovni 20metrů),“ popisoval Petr Houser.

Ze strany trenérů byla během celého dne slyšet veskrze pozitivní slova, většina z nich tento krok vřele vítala, ne jen jako formu vzdělání, ale také hlavně proto, že děti měly možnost se potkat i někde jinde, než jen na závodech či ledovci.

Za mne určitě palec nahoru a budu velmi ráda, když budu mít možnost častěji psát takové pozitivní slova a vidět úsměvy na tvářích jak dětí, tak trenérů.

Klára Křížová

Fotogalerie


Partner

Toyota

Pool partner

Mediální partneři

Partnerská lyžařská střediska